Definitie

Groene wanden (Green walls) is een algemene term om begroende gevels te definiëren. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen groene gevels (grondgebonden – direct en indirect) en Living Wall Systems (gevelgebonden).

Groene gevels

Bij groene gevels (grondgebonden, Green facades) wordt er een plant aan de voet van de gevel in volle grond geplaatst en deze zal dan met (indirect) of zonder (direct) klimhulp de gevel gaan begroenen. Het voordeel van dit systeem is dat het goedkoop en een duurzame oplossing is. Het nadeel is dan weer dat er pas van de voordelen van dit soort groene wanden genoten kan worden jaren na de aanplanting, gezien de plant tijd nodig heeft om te groeien. De keuze van de planten blijft beperkt. Ook het beeld van vernielde muren na het verwijderen van klimplanten zorgt dat er twijfelachtig naar gekeken wordt. Toch kan dit alles vermeden worden door de toepassing van de juiste planten en klimhulpen op de beoogde gevel.

Living Wall Systems

Als men het over Living Wall Systems heeft, worden hiermee het zogenoemde gevelgebonden groen bedoeld. Hierbij wortelt de plant niet meer in volle grond, onderaan de gevel, maar wordt er een systeem aan de muur gehangen waarin de planten worden geplaatst. Deze systemen kunnen samengesteld worden uit voorgecultiveerde panelen, modules, plantenbakken of zakken, geotextiel,… De oorsprong van dit systeem ligt bij de Franse botanist Patrick Blanc met zijn “groene muur”. Bij dit soort systemen is er meestal een irrigatiesysteem nodig om de wand van voldoende water en voedingsstoffen te voorzien. Het grootste voordeel van deze wanden is dat er binnen zeer korte tijd al zichtbaar resultaat is en dat men al vroeg van de voordelen kan genieten. Een groot nadeel is echter momenteel de kostprijs, niet alleen voor het systeem met de geïntegreerde irrigatie, maar ook voor het onderhoud achteraf. Functioneel en doelmatig onderhoud is essentieel. Een slechte nazorg kan de mooiste groene wand doen mislukken.