Groene gevels met klimhulp

Bij groene gevels met klimhulp wordt er eerst een structuur aan de muur bevestigd. De plant zal deze structuur dan gebruiken om omhoog te groeien.

Grondgebonden - indirect

De planten kunnen als volgt ingedeeld worden: winders, rankers en enteraars.

CDEF

De structuur kan bestaan uit hout, metaal of textiel. Een bekende leverancier van metalen (RVS) klimsystemen is Jakob.

Om dit soort groene wand te installeren, heeft u ruimte nodig om de plant te plaatsen en een geschikte klimhulp die bevestigd wordt in de bestaande muur. Vaak kan dit ook in de stad, de zogenaamde tegeltuintjes.

Meer informatie over deze systemen kan u terugvinden bij o.a.:

Canopy

Ecoworks

Foamglas groene gevelsystemen

Green Building Projects

Groenbedrijf Van Vlierden

GroenT.A.C.

vzw Groene Gevels

Ook hier kan men, om het onderhoud te beperken, een groeibegrenzer installeren. Deze zal verhinderen dat de planten in dakgoten, onder dakranden, voor ramen, … groeien. Meer informatie over de groeibegrenzer is te vinden op GGGreen.