Groene gevels zonder klimhulp

Bij groene gevels zonder klimhulp spreken we over de zelfhechtende planten.

Deze planten werken zich een weg omhoog zonder enige hulp.

Grondgebonden - direct

Het best bekende voorbeeld is de klassieke klimop.

AB

Om dit soort groene wand te installeren, heeft u enkel ruimte nodig om de plant te plaatsen. Vaak kan dit ook in de stad, de zogenaamde tegeltuintjes.

Om het onderhoud te beperken, kan men een groeibegrenzer installeren. Deze zal verhinderen dat de planten in dakgoten, onder dakranden, voor ramen, … groeien. Meer informatie over de groeibegrenzer is te vinden op GGGreen.