Living Wall Systems – organisch substraat

Met organisch materiaal bedoelt men potgrond, veenmos, … .

LWS

Hier kan verder nog een onderscheid gemaakt worden tussen dikke en dunne systemen.

Bij de dikke systemen zit het substraat vervat in korven, plantenbakken, goten, …

Voorbeelden van deze dikke systemen kan u terugvinden bij Garsy, PlantDesign en Mobilane. Dit laatste systeem wordt in België geplaatst door o.a. GroenTAC, Canopy, Van Vlierden groenbedrijf en Rapid Green.

Verder kan ook de Karoo module, ontworpen door D&M Depot en geplaatst door Canopy, tot deze categorie gerekend worden.

Voor de dunne systemen wordt er gebruik gemaakt van textiel met plantzakken, folies, …

De dunne systemen worden onder andere geplaatst door Muurtuin.

Voor deze systemen heeft u geen ruimte nodig onderaan de gevel. Deze systemen worden op de gevel zelf bevestigd. Hiervoor moet de bestaande muur wel draagkrachtig genoeg zijn.