Recent lanceerden het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos enkele projectoproepen die interessant kunnen zijn voor de sector van de groene gevels:

  • Aanleg groendaken en groengevels
  • Lokale vergroeningsprojecten

Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen voor bovenstaande projecten tot 15 mei 2019 voor 12h een subsidieaanvraag indienen.
De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximum 250.000€.

Meer info: zie website Omgeving Vlaanderen