Contactgegevens

Buildwise

Filip Dobbels
Projectcoördinator Groen Bouwen
filip.dobbels@buildwise.be
02/655771

Universiteit Antwerpen

Bert Belmans
Projectcoördinator WonderWalls
bert.belmans@uantwerpen.be

PCS

Sandy Adriaenssens
Coördinator groen
Sandy.Adriaenssens@pcsierteelt.be

Zelf aan de slag?

Op deze projectwebsite vindt u reeds heel wat informatie over dit thema, onderbouwd door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Een overzicht vindt u onder projectresultaten. Via de vele linken naar publicaties, video’s, kenniscentra en bedrijven kunt u vanuit deze website uw kennis verder verdiepen. Check zeker ook de link naar de online bibliotheek van het WTCB, onderaan de webpagina “projectresultaten”. Langs die weg kunt u immers de meeste bibliografische referenties zelf raadplegen.

Het project “Groen Bouwen” (2014-2019) is afgelopen, maar de onderzoekspartners staan klaar om de opgebouwde kennis verder te valoriseren door ondersteuning van Vlaamse bedrijven en case study’s. Het TETRA project “WonderWalls” zorgt via een praktijkgerichte insteek voor continuïteit in de opbouw en disseminatie van kennis over groene gevels en garandeert het blijvende gebruik en onderhoud van de infrastructuur die werd opgezet. Dit biedt u de mogelijkheid om innovatieve materialen, technieken of systemen te ontwikkelen of toe te passen in partnership met objectieve, wetenschappelijke partners, bv. in het kader van bedrijfsspecifieke ontwikkelingsprojecten.

In functie van het thema waarover u ondersteuning zoekt kunt u contact opnemen met één van de onderzoekspartners. Zo kunt u met vragen m.b.t. planten terecht bij PCS (P. Goossens, S. Adrianssens), m.b.t. textiel (klimhulpen, substraatadditieven…) bij Centexbel (W. Uyttendaele), m.b.t. luchtzuiverende effecten bij Universiteit Antwerpen (Prof. S. Denys, Prof. R. Samson, T. Ysebaert, K. Koch), met betrekking tot energetische aspecten, rubuustheid t.a.v. extrema en milieu impact bij Universiteit Antwerpen (B. Belmans, T. Rowe, A. De Bock) en m.b.t. de bouwkundige aspecten of algemene vragen bij WTCB (F. Dobbels). Ook de betrokken beroepsorganisaties (VCB, BU, NAV, AVBS, BFG, Groen Groeien) staan paraat om de opgebouwde kennis verder met u te delen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met één van de partners of uw vraag stellen aan de projectcoördinator van respectievelijk “Groen Bouwen” (filip.dobbels@bbri.be) of “WonderWalls” (bert.belmans@uantwerpen.be). Dan wordt u vraag doorgestuurd naar de kennisinstelling of beroepsorganisatie die het meest geschikt lijkt om ze te beantwoorden.

Bouwaannemers nemen bij voorkeur contact op met het WTCB via de Afdeling Technisch Advies. Wenst u een patent te nemen of een octrooionderzoek te laten uitvoeren kunt u terecht bij OCBC, de Octrooicel van het WTCB.

In het belang van alle bedrijven die actief zijn op het vlak van groene wanden en omwille van het grote maatschappelijke belang van gevelgroen, willen we deze website graag verder blijven aanvullen met interessante publicaties, evenementen, innovaties… Het Groen Bouwen netwerk kijkt ook met belangstelling uit naar nieuwe projecten of partnerships, want de toekomst van onze steden wordt bepaald door blauw & groen… Aarzel dus niet om contact op te nemen met ons.