Brainstormevent Verticaal Groen

In het kader van WonderWalls werd op dinsdag 23 februari ’21 een online brainstormevent georganiseerd over verticaal groen. Tijdens dit event gingen verschillende doelgroepen in interactie met elkaar om de sterke punten, zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen voor de sector te bespreken en om het onderzoek en de informatieverspreiding over gevelgroen in Vlaanderen af te stemmen op de actuele noden.

U kan hieronder een beknopt verslag downloaden van de verschillende sessies: