Proeftuin Extrema

De klimaatkamer van Universiteit Antwerpen wordt in deze proeftuin gebruikt om de robuustheid van groene gevelsystemen te onderzoeken ten aanzien van extreme omstandigheden zoals warme-koude cycli en vorst-dooicycli. Deze proeftuin verschaft hierdoor belangrijke informatie in het kader van de klimaatverandering. De klimaatkamer zal waar nodig bijkomend worden aangewend om gecontroleerde externe condities (uitgezonderd bezonning) aan een testwand op te leggen in het kader van het kwantitatief beschrijven van hygrothermisch gedrag, als aanvulling op de data uit de hygrothermiche proeftuin van Buildwise in Limelette.

De groene wanden die ook in de proeftuin fijnstof worden getest worden in de middenmodule van de klimaatkamer voor een traditionere spouwmuur geplaatst. Met behulp van de buitenste modules wordt er langs de binnenzijde van de spouwmuur een stabiel binnenklimaat gecreërd en langs de buitenzijde van de opstelling een (extreem) buitenklimaat opgelegd.