Uitdagingen & Doelstellingen

Uitdagingen

Het groen maken van gevels is een studieonderwerp in volle expansie in Europa. Talloze groene wand systemen, met veelvoudige materialen en kenmerken, verschijnen op de internationale en Europese markt en, beetje bij beetje, in België en Vlaanderen. De “boom” bij het groen maken van gebouwen en het actuele gebrek aan technische en wetenschappelijke kennis over groene wanden leidt nog te vaak tot slechte keuzes en beslissingen.

De enkele – meestal buitenlandse – systemen die reeds op de markt zijn, vertonen allen hun sterktes en zwaktes. Grondige kennis van elk systeem alvorens het te plaatsen is dus onontbeerlijk. De gerealiseerde wanden houden geen rekening met de mogelijk positieve of negatieve impact op privé schaal (gebouw) noch op “publieke” schaal en breder (stad/wijk). Wegens gebrek aan gegevens en beschikbare relevante studies over levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment), worden systemen, waarvan de duurzaamheid (in de betekenis van “sustainability”) niet bewezen is, toegepast.

Minder fraaie voorbeelden zorgen er voor dat er soms terughoudend gereageerd wordt tegenover het installeren van een groene wand. Soms sterven de planten af door een verkeerde plantenkeuze en een verkeerde plaasing in functie van de oriëntatie of net het omgekeerde, dat er wildgroei voorkomt door verkeerd of helemaal geen onderhoud. Verdere oorzaken kunnen zijn een foute instelling van het irrigatiesysteem, te veel of net te weinig voedingsstoffen,…

De wetenschappelijke kennis over het onderwerp komt van enkele zeldzame en recente studies gedomineerd door de wetenschappelijke tak van het “gebouw” (architectuur en constructie). Een gebrek aan een interdisciplinair karakter met de plantensector, ecologie en tuinbouw wordt onderstreept door de wetenschappers. Dit gebrek aan een interdisicplinair karakter tussen de sectoren “gebouw” en “groen” manifesteert zich ook in de praktijk: momenteel worden deze groene systemen geplaatst door ofwel tuinaannemers, ofwel bouwaannemers, terwijl het onlosmakelijk een EN-verhaal is. Zowel tuinaannemer als bouwaannemer als architect moeten betrokken worden in het proces om tot een geslaagd resultaat te komen.

Doelstellingen

Als antwoord op deze uitdagingen werd in de periode 2014-2019 met steun van Vlaio een Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband (VIS-traject) gerealiseerd: VIS “Groen Bouwen” (IWT 140993).

Met “Groen Bouwen” beogen de partners niet alleen kennisopbouw in Vlaanderen rond dit thema, maar ook een betere implementatie van gevegetaliseerde gevels in Vlaanderen. Er bestaan veel vragen rond verticaal groen, waardoor het vandaag de dag nog niet veel toegepast wordt. Toch hebben groene wanden tal van voordelen, zowel op individueel als op collectief vlak.

De doelstelling van het project is een betere kennis te krijgen van de bestaande groene wandsystemen en hun voor- en nadelen. In een 2de fase wordt er bekeken hoe deze systemen geoptimaliseerd kunnen worden. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.

Deze website is gecreëerd vanuit dit project en wordt online gehouden om de eindresultaten ervan verder te verspreiden.