Proeftuin Hygrothermie

In een gecontroleerde testcel wordt een binnenklimaatklasse gehandhaafd, terwijl het buitenklimaat varieert met de werkelijke buitencondities. De hygrothermische parameters (temperatuur, relatieve vochtigheid, drukverschil en warmtestroom) in de constructie worden samen met de weersomstandigheden buiten gemonitord over een lange periode. De constructie is opgedeeld in drie zones. Een zone met een grondgebonden groene gevel op basis van Hedera, een zone met een LWS, en tussenliggende referentiezone zonder groene gevel. De verzamelde data zal worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het hygrothermisch gedrag van begroende wanden. De verzamelde data zal ook dienen voor het opstellen en de validatie van geparametriseerde simulatiemodellen.

De proefpost hygrothermie op de site Buildwise in Limelette.