WonderWalls

WonderWalls (2020-2022) is een Technologie Transfer project dat Vlaamse stakeholders wil helpen om het latente potentieel van groene gevels te verzilveren. Enerzijds door wetenschappelijke inzichten aan te bieden op maat van de doelgroep en anderzijds door deze kennis te instrumentaliseren. Het project wil tegemoet komen aan een sectoraal gedragen vraag naar een centraal kennisplatform over groene gevels. WonderWalls richt zich voornamelijk tot bouwondernemingen, tuinaannemers, producenten van groene gevelsystemen en producten, architecten en siertelers en studenten.

Groen Bouwen

“Groen Bouwen” (2015 – 2019) was een Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband (VIS-traject) dat tot doelstelling had om kennis op te bouwen over bestaande groene wandsystemen en hun voor- en nadelen en dat een betere implementatie van gevegetaliseerde gevels in Vlaanderen beoogde.