Een nieuwe lente, een nieuw geluid… met WonderWalls!

De nog relatief jonge sector van groene wanden in Vlaanderen is dankzij het onderzoek en ontwikkeling van de laatste jaren volwassen geworden en staat klaar om een veel groter aantal en meer kwalitatieve groene wanden te realiseren. Zoals door het project “Groen Bouwen” (2014-2019) werd aangetoond bieden groene wanden effectief een belangrijke meerwaarde voor steden, vooral op plaatsen met een hoge fijnstofconcentratie en/of geluidsniveau. Het TETRA project WonderWalls (2020-2022)  wilt de kans grijpen om stedelijke gebieden in Vlaanderen verder te vergroenen door het potentieel van groene wanden te verzilveren en onze welvaart en welzijn samen te verhogen door kennis over groene wanden te centraliseren op één ondubbelzinnige locatie. In overleg met VLAIO werd beslist om gevelgroen.be, waarvan de basis werd gelegd tijdens “Groen Bouwen”, verder uit te bouwen tot een centraal online kennisplatform voor de brede groen- en bouwsector.

Gevelgroen in het kort

Gevelgroen is een ruim begrip. Hieronder verstaat men begroening via groene wanden, zowel groene gevels (grondgebonden; direct zonder klimhulp of indirect met klimhulp) als Living Wall Systems (niet-grondgebonden). Groene wanden dragen bij tot de doelstelling om steden “groen” te maken (“greening the cities”).

Groene wanden hebben zeer veel voordelen: ze zorgen ervoor dat het uitzicht van een gebouw of stad verandert van somber en grijs naar levendig en groen. Groene wanden helpen om het hitte-eiland effect te temperen doordat ze verhinderen dat de achterliggende constructie opwarmt. Verder hebben ze een akoestische meerwaarde en een positief effect op de psychologische beleving van de straat. Door het toepassen van verschillende plantsoorten wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Ook wordt het water vertraagd afgevoerd, hoewel dit effect kleiner is als bij groene daken.

Boomdiagram verschillende systemen_4 zonder bedrijven

.

Partners VIS Groen Bouwen:

Partners WonderWalls:

Met de financiële steun van: