WonderWalls: de toepassing van groene gevels ondersteunen

Het WonderWalls-project is een samenwerking tussen UAntwerpen, PCS en Buildwise en heeft als belangrijkste doel een online en gecentraliseerd kennisplatform op te richten voor alle doelgroepen in de sector van groene gevels.

Situering:

In onze steeds dichtere stedelijke omgeving is er een groeiende behoefte aan groen. Aangezien er weinig ruimte overblijft om dit groen op een traditionele manier te integreren zijn er alternatieve oplossingen nodig. Daar waar groendaken vandaag de dag steeds vaker worden toegepast, blijven verticale gebouwvlakken grotendeels onbenut. De beschikbare verticale geveloppervlakte in steden is nochtans groot. Zowel grondgebonden als niet-grondgebonden groene gevels hebben een enorm marktpotentieel. Naast de economische opportuniteiten die ze bieden gaan ze hand in hand met een positieve ecologische, maatschappelijke en stedenbouwkundige impact. Ze bieden een kosten- en ruimte-efficiënte manier om de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid van steden te vergroten, ze filteren vervuiling en CO2 uit de lucht, ze verhogen de biodiversiteit en ze hebben een positieve invloed op de productiviteit van mensen. Het TETRA-project WonderWalls bouwt hierin verder op het VIS traject groen bouwen dat afliep in 2019.

Doelen:

Het latente potentieel van groene gevels is zo goed als klaar om verzilverd te worden inzake de positieve economische, ecologische, maatschappelijke en stedenbouwkundige impacts. Hiervoor dient kennis die geconcentreerd aanwezig is bij onderzoeksinstellingen en fabrikanten voorbereid te worden voor disseminatie naar het werkveld en vertaald te worden naar praktische tools en richtlijnen. Om een doorbraak te realiseren in verticale gevelbegroening en nieuwe innovaties te stimuleren zal dit TETRA-project zich daarom richten op:

(1) Het ontwikkelen van een objectief beoordelingskader om de prestaties van groengevels te evalueren. Hierbij zullen zowel milieutechnische, economische als bouwfysische elementen aan bod komen. De systemen zullen worden beoordeeld op basis van hun prestaties gedurende hun hele levenscyclus.

(2) Het uitwerken van praktische en betrouwbare beslissingstools die de diverse actoren binnen de bouwsector (o.a. architecten, aannemers, bouwheren, overheden) helpen bij het oordeelkundig voorschrijven en toepassen van groene gevels. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de verschillende elementen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke keuze, waaronder de installatie en het onderhoud van de verschillende systemen (bv. of ze al dan niet grondgebonden zijn).

(3) Gerichte productinnovaties en testen in demotoepassingen, zoals het evalueren en optimaliseren van de efficiëntie van groeibegrenzers.

(4) Het dissemineren van de kennis naar de diverse doelgroepen aan de hand van demo’s, workshops, … Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan doorstroming van kennis en ervaringen naar het onderwijs (o.a. studenten architectuurwetenschappen en industrieel ingenieur bouwkunde, evenals praktijkopleidingen in bouw en groenvoorziening).

Het TETRA-project WonderWalls loopt nauw samen met het TETRA-project Green Roofs Up! Dit laatste richt zich op groendaken en wordt mee opgevolgd vanuit WonderWalls.

Algemene presentatie: https://www.researchportal.be/nl/project/wonderwalls

Slidesow kickoff-vergadering: http://www.confederatiebouw.be/Portals/20/20201001%20Green%20Roofs%20Up%20%26%20WonderWalls.pdf

Bevraging sector https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bI48MkjHshQrjIV?Q_CHL=qr (nog steeds mogelijk om enquête in te vullen)