Groene wanden voor duurzame gebouwen en steden

Zoals door het project “Groen Bouwen” (2014-2019) werd aangetoond bieden groene wanden effectief een belangrijke meerwaarde voor steden, vooral op plaatsen met een hoge fijnstofconcentratie en/of geluidsniveau. Ze vormen bouwstenen voor klimaatadaptieve steden. Daarom worden ze best sterker gepromoot, bv. via subsidies in functie van de locatie. De nog relatief jonge sector van groene wanden in Vlaanderen is dankzij het onderzoek en ontwikkeling van de laatste jaren volwassen geworden en staat klaar om een veel groter aantal en meer kwalitatieve groene wanden te realiseren. Laten we met z’n allen deze kans grijpen om stedelijke gebieden in Vlaanderen te vergroenen en onze welvaart en welzijn samen te verhogen.

Gevelgroen is een ruim begrip. Hieronder verstaat men begroening via groene wanden, zowel groene gevels (grondgebonden; direct zonder klimhulp of indirect met klimhulp) als Living Wall Systems (niet-grondgebonden). Groene wanden dragen bij tot de doelstelling om steden “groen” te maken (“greening the cities”).

Korte video-impressie van het eindevent “Groen Bouwen” met algemene inleiding tot groene wanden

Groene wanden hebben zeer veel voordelen: ze zorgen ervoor dat het uitzicht van een gebouw of stad verandert van somber en grijs naar levendig en groen. Groene wanden helpen om het hitte-eiland effect te temperen doordat ze verhinderen dat de achterliggende constructie opwarmt. Verder hebben ze een akoestische meerwaarde en een positief effect op de psychologische beleving van de straat. Door het toepassen van verschillende plantsoorten wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Ook wordt het water vertraagd afgevoerd, hoewel dit effect kleiner is als bij groene daken.

Boomdiagram verschillende systemen_4 zonder bedrijven

Inleiding tot het eindevent “Groen Bouwen” met kort overzicht van groene wanden en het project “Groen Bouwen”:

.

 

Meer video’s van het eindevent “Groen Bouwen” vindt u op het Youtube-kanaal van het Buildwise.

Op deze website vindt u de eindresultaten van het onderzoeksproject “Groen Bouwen” (2014-2019, met steun van Vlaio). Op dit moment biedt deze website het meest volledige overzicht van actuele en wetenschappelijk onderbouwde kennis over groene wanden in Vlaanderen. We hopen dat we hiermee kunnen bijdragen tot een beduidende toename van groene wanden, als bouwstenen voor de klimaatadaptieve steden van de toekomst!

Partners VIS Groen Bouwen:

Met de financiële steun van: