De voornaamste resultaten van het project VIS Groen Bouwen werden gebundeld in een reeks wetenschappelijke eindrapporten, aangevuld met een praktische plantenlijst en een neutrale bestektekst. Hiermee werden de projectresultaten op de website vervolledigd. Met het oog op praktisch gebruik werden de rapporten gegroepeerd per thema.  Ook werd de website aangevuld met een reeks publicaties en presentaties die gegenereerd werden vanuit het project. We hopen dat deze nieuwe kennis mag bijdragen aan een meer algemene, kostenoptimale en technisch kwalitatieve toepassing van groene wanden in Vlaanderen en wensen u alvast veel leesplezier!