Brandveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij de keuze van het type gevelbekleding. In de praktijk blijkt dit soms een belemmering te vormen voor de toepassing van groene gevels. Omwille van de momenteel nog relatief beperkte kennis over het brandgedrag van groene wanden is de brandweer soms weigerachtig om een positief advies te verlenen voor een omgevingsvergunning met groene wanden in bepaalde situaties.  Om de kennis over dit thema te verruimen heeft Buildwise een artikel gepubliceerd over de brandveiligheid van groene wanden. Dit kan geraadpleegd worden via volgende link.