Er werd een review paper gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Building & Environment over de Leaf Area Index in groene gevels.
De paper kan geraadpleegd worden via deze link.