In het kader van WonderWalls werd op dinsdag 23 februari ’21 een online brainstormevent georganiseerd over verticaal groen . Tijdens dit event gingen verschillende doelgroepen in interactie met elkaar gaan om de sterke punten, zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen voor de sector te bespreken en om het onderzoek en de informatieverspreiding over gevelgroen in Vlaanderen af te stemmen op de actuele noden anno ’21. Bekijk de opnames.
Heeft u na het bekijken van de opnames of uw deelname aan het event zin gekregen om mee na te denken over o.a. de inhoud van een toekomstige Technische Voorlichting over gevelgroen? Laat het ons weten!