Bevraging  (duur: 1 minuut)

Waarom deze bevraging?

Om de economische impact van het onderzoeksproject “Groen Bouwen” in kaart te brengen vraagt Vlaio (de subsidiërende overheid) een bevraging bij de bedrijven uit de doelgroep. Daarom willen we u graag voorstellen om deel te nemen aan deze korte enquête, waarin we de economische evolutie van de sector in de periode 2015-2019 willen onderzoeken. Deze bevraging is belangrijk voor de eindrapportering van het project én voor de sector. 

Waarom deelnemen?

Door deel te nemen geeft u de sector van de groene gevels een duwtje in de rug. Een goed zicht op de sector biedt ons de kans om door onderzoek en ontwikkeling op maat de sector verder te laten groeien. Bovendien kunt u door de vragenlijst volledig in te vullen aan verlaagd tarief deelnemen aan het eindevent van het onderzoeksproject “Groen Bouwen. Deze korting van 25 EUR geldt voor alle deelnemers aan het eindevent van het bedrijf of organisatie dat deelgenomen heeft aan de enquête. Meer informatie over het event met mogelijkheid tot registratie vindt u op onze website www.gevelgroen.be (zie “Evenementen” op de homepagina: “Eindevent“).

Wat gebeurt met de resultaten?

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Aan Vlaio wordt alleen gecommuniceerd wat expliciet door Vlaio gevraagd wordt: lijst van deelnemende bedrijven en globale resultaten bevraging.
De antwoorden per bedrijf worden dus niet gecommuniceerd, dit is confidentieel.

Het onderzoeksteam “Groen Bouwen” dankt u voor uw gewaardeerde deelname!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________